บทวิเคราะห์อสังหา

แนวความคิดการสร้าง สเตชั่น วัน (STATION ONE)

การบูรณะปรับปรุงฟื้นฟูอาคารเก่าที่มีอายุกว่า 80 ปี ที่ในอดีตเคยเป็นอาคารโรงน้ำชา 7 ชั้น

แนวคิดด้านสถาปัตยกรรม

สไตล์ “นิโอ-ชิโนโปรตุกีส”

รูปโฉนด / รูปแบบที่ดินตามโฉนด

การวิเคราะห์ การเลือกที่ดิน สำหรับโครงการ

ทำเลที่ตั้งก็ถือได้ว่าอยู่บนทำเลที่ดีเยี่ยม เพราะอยู่ติด “วัดมังกรกมลาวาส” หรือ “วัดเล่งเน่ยยี่” ที่เป็นวัดจีนเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งรัชสมัย “ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5” ซึ่งอาคารเก่าดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ดินของ “สำนักงานพระคลังข้างที่”

แบบร่าง Concept / Idea

แนวคิดการออกแบบ

ฟื้นคืนชีวิตใหม่ให้กับอาคารเก่า 7 ชั้น อายุ 80 ปี ที่เดิมเคยประกอบกิจการเป็น “โรงน้ำชา” ติด “วัดเล่งเน่ยยี่” ย่าน “เยาวราช” ให้กลับฟื้นคืนชีวิตในปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่พาณิชกรรมและพักอาศัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในย่าน “เยาวราช” บนถนน “เจริญกรุง”

สไตล์ดั้งเดิมของอาคารหลังนี้ก็เป็นแบบ “โมเดิร์น” ในยุคเก่าซึ่งในอดีตเคยเป็นสไตล์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง แต่ปัจจุบันก็เชยล้าสมัยเป็นอย่างสูงใช้การไม่ได้แล้ว

งบการเงินในการก่อสร้าง

ไม่มีข้อมูล ณ ขณะนี้

การวิเคราะห๋คาดการณ์ความสำเร็จของแบบบ้าน

จากการที่ผมได้ศึกษาจาก “พิมพ์เขียว” ที่ได้รับจาก “สำนักงานพระคลังข้างที่” การก่อสร้างสำหรับอาคารที่มีอายุอานามกว่า 80 ปีในยุคนั้น ก็ยังคงนิยมใช้เข็มไม้ในการรับน้ำหนักฐานราก เมื่อจะให้ชีวิตใหม่แก่อาคารเก่าจึงจำเป็นต้องมีการเสริมความแข็งแรงทั้งระบบเข็ม, ระบบฐานราก, ระบบโครงสร้าง รวมไปถึงระบบเสา, คาน, ผนัง, พื้นฯลฯ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของทั้งระบบ อาทิเช่น การใช้เสาเข็ม “ไมโคร ไพล์” (Micro pile) และการใช้ “G.R.C” สำหรับการประดับตกแต่งบัวและลวดลายต่าง ๆ ซึ่งเทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้ถูกนำมาใช้ เรียกว่า ใช้ทุกศาสตร์ทุกศิลป์ที่มีในการแก้ไขปัญหาพลิกตำราทุกเล่มแหละครับ แต่พออาคารแล้วเสร็จเห็นแล้วก็น่าชื่นใจและหายเหนื่อยครับ เพราะผมได้ให้ชีวิตใหม่กับอาคารที่ถูกทิ้งร้าง เหมือนกับสาวใหญ่ที่อายุอานาม 80 ปี กลับมาพลิกฟื้นกลับเป็นสาวน้อยอายุ 18 ปี อีกครั้งหนึ่ง และที่สำคัญคือการเป็นต้นแบบให้กับอาคารเก่าอีกนับพันนับหมื่นหลังที่กำลังตกอยู่ในสภาพทรุดโทรม ถูกทิ้งร้าง เพราะไม่สามารถตอบสนองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้

แนวความจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน

ภายในเป็น Shopping Plaza และ Lifestyle Condominium

แบบร่างโครงการ

ดูทั้งหมด
+57 ภาพ

รูปแบบโครงการที่ชัดเจน

Concept

สำหรับการออกแบบผมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเดิมที่เป็นแบบ “โมเดิร์น” เมื่อ 80 ปีที่แล้วให้เป็นสไตล์ย้อนยุคแบบ “นิโอ-ชิโนโปรตุกีส” ที่ไม่เคร่งครัดมากนัก รวมทั้งไม่เน้นการอนุรักษ์แบบสุดโต่ง เพราะวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตไปมากแล้วครับ การออกแบบในสไตล์ “นิโอ-ชิโนโปรตุกีส” ของผมจึงเป็นแนวคิดในลักษณะ “เดินสายกลาง” แบบ “มัชฌิมาปฏิปทา” เพราะในความเห็นส่วนตัวผมไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรือผิดไปหมดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับ มีแต่ใช้ได้ใช้ไม่ได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เพราะโลกปัจจุบันทุกสิ่งอย่างทั้งเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วเหลือเกินในบางครั้งก็เพียงแค่พริบตาเท่านั้น บางครั้ง “หลักการ” และ “เหตุผล” ที่เชื่อว่าถูกเพียงไม่กี่ปีก็อาจจะกลายเป็นผิดก็ได้ครับ ก็เหมือนกับ “โรงน้ำชา 7 ชั้น” ซึ่งในอดีตก็เป็นแหล่งการขายบริการทางเพศอยู่ติดกำแพง “วัดเล่งเน่ยยี่” ก็ไม่มีใครคัดค้าน แต่ปัจจุบันไม่เหมาะสมครับ สำหรับสไตล์ดั้งเดิมของอาคารหลังนี้ก็เป็นแบบ “โมเดิร์น” ในยุคเก่าซึ่งในอดีตเคยเป็นสไตล์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง

แบบร่างที่จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาจริง

การวิเคราะห์ว่า โครงการนี้จะสำเร็จ ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง และ คิดว่าจะทำกำไรได้อย่างไร

ยังไม่มีข้อมูล ณ ขณะนี้

ขนาดของโครงการ และที่ตั้ง

“ถนนเจริญกรุง” หรือ “New Road”

แบบ Floor Plan ที่ใช้ในการพัฒนา

แบบร่างที่จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาจริง

ประมวลการก่อสร้าง

โครงการสเตชั่น วัน (STATION ONE) เริ่มก่อสร้างเมื่อ

September 2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-