บทวิเคราะห์อสังหา

แนวความคิดการสร้าง ศิริทอง

“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ที่มีขนาดกำลัง “พอเหมาะพอดี” ที่ผมได้เริ่มทำโครงการไปเมื่อปีที่แล้ว เป็นการสานฝันของ “คุณรุ่งรัตน์ และ คุณอุดมเดช ออมสิน” ที่ประกอบสัมมาอาชีวะเกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสารที่ “ลพบุรี” หลังจากธุรกิจมีความมั่นคงพอสมควรแล้วจึงคิดขยับขยายที่จะสร้าง “Passive Income” โดยการที่ใช้เงินที่เก็บหอมรอมริบไว้หลายปีนำมาลงทุนใน “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ซึ่งผมได้ “ปักธง” ลงไปให้แง่คิดตั้งแต่วันแรกที่เริ่มว่า ให้ทำแบบ “งามง่าย พอเพียง” ตาม “แนวพระราชดำริ” ของ “พ่อหลวง” ซึ่งจะว่าไปแล้วคนไทยถือได้ว่าเป็นชนชาติที่โชคดีที่สุดในโลกครับ ถึงแม้ในอดีตจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมากมายในประเทศของเรา แต่ก็ยังมีสิ่งดีๆ อยู่มากมายมิใช่น้อยครับ

แนวคิดด้านสถาปัตยกรรม

“วิถีคิดเศรษฐกิจพอเพียง” นำมาปรับประยุกต์ใช้กับการลงทุนทำ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ที่มีขนาดกำลัง “พอเหมาะพอดีแบบพอเพียง”ที่ “ลพบุรี” หลังนี้ในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น “การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ” หรือ(“Feasibility Study”) รวมไปถึงขั้นตอน “การออกแบบทั้งทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม”, “การก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง” ตลอดไปจนถึง “การบริหารจัดการ” อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ

รูปโฉนด / รูปแบบที่ดินตามโฉนด

การวิเคราะห์ การเลือกที่ดิน สำหรับโครงการ

ยังไม่มีข้อมูล ขณะนี้

แบบร่าง Concept / Idea

แนวคิดการออกแบบ

นำเอา "วิถีคิดเศรษฐกิจพอเพียง" นำมาปรับประยุกต์ใช้กับการลงทุนทำ "อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน" ที่มีขนาดกำลัง "พอเหมาะพอดีแบบพอเพียง" ที่ "ลพบุรี" หลังนี้ในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น "การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ" หรือ("Feasibility Study") รวมไปถึงขั้นตอน "การออกแบบทั้งทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม" , "การก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง" ตลอดไปจนถึง "การบริหารจัดการ" อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ

งบการเงินในการก่อสร้าง

ยังไม่มีข้อมูล ขณะนี้

การวิเคราะห๋คาดการณ์ความสำเร็จของแบบบ้าน

อพาร์ทเม้นท์ ที่ก่อสร้างในงบประมาณที่ไม่สูง ใช้วัสดุที่หาได้ง่าย และง่ายต่อการดูแล รักษา
ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้ ในราคาที่ไม่สูง แต่สร้างออกมาได้อย่างมีคุณภาพ
ทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของผู้ที่กำลังมองหาอพาร์ทเม้นท์

แนวความจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน

ทางเดินภายในถูกแบบมาให้โปร่งแสงจากแสงธรรมชาติ
พื้นที่ใช้สอยในห้องพักกว้างขวาง และตกแต่งห้องพักอย่างดี

แบบร่างโครงการ

รูปแบบโครงการที่ชัดเจน

Concept

"อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน" ที่มีขนาดกำลัง "พอเหมาะพอดีแบบพอเพียง"

แบบร่างที่จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาจริง

การวิเคราะห์ว่า โครงการนี้จะสำเร็จ ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง และ คิดว่าจะทำกำไรได้อย่างไร

ยังไม่มีข้อมูล ณ ขณะนี้

ขนาดของโครงการ และที่ตั้ง

ยังไม่มีข้อมูล ณ ขณะนี้

แบบ Floor Plan ที่ใช้ในการพัฒนา

แบบร่างที่จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาจริง

ประมวลการก่อสร้าง

โครงการศิริทอง เริ่มก่อสร้างเมื่อ

January 2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-