บทวิเคราะห์อสังหา

แนวความคิดการสร้าง S - Park condo

“คอนโดมิเนียม” สำหรับคนทำงานใน “นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร"ที่ตั้งอยู่ที่ “เมืองน้ำ” หรือ “ชลบุรี” ครับ ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นต้นแบบของ “คอนโดฯ มวลชนไม่บาน” อีกหลายต่อหลายโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต จะว่าไปแล้วการเกิดขึ้นของ “คอนโดฯ มวลชนไม่บาน” นั้น เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติครับ เมื่อมีการสร้าง “นิคมอุตสาหกรรม” ขึ้น ก็ทำให้มีโรงงานน้อยใหญ่หลากสัญชาตินับพันโรงงานมากระจุกตัวอยู่อย่างแออัดกันบริเวณ “นิคม” ที่แต่ละโซนก็กินอาณาบริเวณพื้นที่หลายพันไร่ (ตอนนี้ขยายออกไปเป็น 9 โซนแล้ว ก็ลองหลับตานึกภาพดูครับว่าจะโกลาหลกันขนาดไหน)

แนวคิดด้านสถาปัตยกรรม

“คอนโดมิเนียมมวลชนไม่บาน” สำหรับคนทำงานใน “นิคมอุตสาหกรรม" ควรมีขนาดพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยที่เล็กที่สุดประมาณ 28-30 ตารางเมตร+

รูปโฉนด / รูปแบบที่ดินตามโฉนด

การวิเคราะห์ การเลือกที่ดิน สำหรับโครงการ

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้

แบบร่าง Concept / Idea

แนวคิดการออกแบบ

ในการพิจารณาเลือกซื้อ “คอนโดมิเนียมไม่บาน" สำหรับคน ที่ทำงานอยู่ใน “นิคมอุตสาหกรรม" ผมอยากย้ำนะครับว่า “ทำเล" ที่ตั้งเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุด ซึ่งควรที่จะต้องติดถนนสาธารณะ อันเป็นทางสัญจรหลักสามารถเดินทางเข้า-ออกได้อย่างสะดวกปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืนและจะต้องไม่ไกลจากที่ทำงานและควรที่จะแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกโครงการ เพราะนอกจากจะเป็นตัว “การันตี”

“คอนโดมิเนียมไม่บาน" ของท่านนอกจากจะไม่มีวันตกแล้วยังจะทวีค่าขึ้นตามเวลา

รวมทั้งจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการว่ามีความเหมาะสมกับกิจกรรมการพักอาศัยมากน้อยเพียงใด เพราะจะเป็นเครื่องชี้วัดถึงความสมบูรณ์ของโครงการนั้น รวมถึงรูปแบบของอาคารนอกจากจะเป็นอาคารประเภท “อกาลิโก" และ “ไฮโซ+โลว์คอสต์" คือ “สวยประหยัด ดูดีมีรสนิยม"แล้ว ก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีรูปแบบที่ “สวยที่สุดในซอย" กว่า “คอนโดฯ” ใดๆ ในละแวกนั้น เพราะจะทำให้บรรดาผู้ที่พักอาศัยเกิดความภาคภูมิใจในโครงการของตัวเองครับ

งบการเงินในการก่อสร้าง

ยังไม่มีข้อมูลขณะนี้

การวิเคราะห๋คาดการณ์ความสำเร็จของแบบบ้าน

ยังไม่มีข้อมูลขณะนี้

แนวความจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยที่เล็กที่สุดประมาณ 28-30 ตารางเมตร

แบบร่างโครงการ

รูปแบบโครงการที่ชัดเจน

Concept

จากการศึกษาของผมรูปแบบที่เหมาะสมของ “คอนโดมิเนียมมวลชนไม่บาน” สำหรับคนทำงานใน “นิคมอุตสาหกรรม" ควรมีขนาดพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยที่เล็กที่สุดประมาณ 28-30 ตารางเมตร++ หากพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยเล็กไปกว่านี้ก็จะเล็กจนไม่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ หรือหากพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยมีขนาดใหญ่ไปกว่านี้ก็ใหญ่เกินไปที่จะมีกำลังพอผ่อนรายเดือนได้ และราคาที่เหมาะสมของ “คอนโดฯ มวลชนไม่บาน”

แบบร่างที่จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาจริง

การวิเคราะห์ว่า โครงการนี้จะสำเร็จ ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง และ คิดว่าจะทำกำไรได้อย่างไร

ราคาโครงการ น่าอยู่ประมาณ 6-7 แสนบาท++ ต่อหน่วย ซึ่งจะทำให้การผ่อนชำระต่อสถาบันการเงินหรือธนาคารไม่หนักจนเกินไป คือ ประมาณ 5,000-6,000 บาท++ ต่อเดือน ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สองสามีภรรยา (อาจจะมีบุตรสัก 1-2 คน) ที่ได้เริ่มตั้งต้นสร้างครอบครัวก็พอจะแบกรับภาระไหว

ขนาดของโครงการ และที่ตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

แบบ Floor Plan ที่ใช้ในการพัฒนา

แบบร่างที่จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาจริง

ประมวลการก่อสร้าง

โครงการS - Park condo เริ่มก่อสร้างเมื่อ

January 2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-