แบบบ้านตัวอย่าง

บ้านลูกสาวสวย

บ้านลูกสาวสวย (บ้าน 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง - ตาม พ.ร.บ. ในกรุงเทพตีความว่าเป็นอาคาร 3 ชั้น)