ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบด้วย
3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ, 1 ส่วนรับแขก, 1 ส่วนครัว, 1 ส่วนรับประทานอาหาร และ 1 ห้องทำงาน
พื้นที่ปลูกสร้าง
เนื้อที่ปลูกสร้างไม่ต่ำกว่า 33.08 ตารางวา (ความกว้าง 10.50 เมตร × ความยาว 12.60 เมตร)
พื้นที่ใช้สอยประมาณ
125 ตารางเมตร หรือ 31.25 ตารางวา
ราคาก่อสร้างโดยประมาณ(ไม่รวมฐานรากและเสาเข็ม)
1,062,500 - 1,250,000 บาท