ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบด้วย
ห้องพัก, ห้องทำงาน, ห้องน้ำพร้อมอ่างน้ำวน (JAGUZZI), ส่วนเตรียมอาหาร และ ส่วนระเบียง (VERANADA)
พื้นที่ปลูกสร้าง
-
พื้นที่ใช้สอยประมาณ
49 ตารางเมตร
ราคาก่อสร้างโดยประมาณ(ไม่รวมฐานรากและเสาเข็ม)
416,500 - 490,000 บาท