ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบด้วย
1 ห้องนอน, 1 ห้องทำงาน, 2 ห้องน้ำ, 1 ส่วนรับแขก, 1 ส่วนครัว, 1 ส่วนอเนกประสงค์, 1 ส่วนซักล้างและที่จอดรถ 2 คัน
พื้นที่ปลูกสร้าง
เนื้อที่ปลูกสร้างไม่ต่ำกว่า 52 ตารางวา (ความกว้าง 16.00 เมตร × ความยาว 13.00 เมตร)
พื้นที่ใช้สอยประมาณ
165 ตารางเมตร หรือ 41.25 ตารางวา
ราคาก่อสร้างโดยประมาณ(ไม่รวมฐานรากและเสาเข็ม)
1,402,500 - 1,650,000 บาท