ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบด้วย
3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ, 1 ส่วนครัว, 1 ส่วนอเนกประสงค์, ห้องสมุด, ห้องละมาดและรวมลานพักผ่อน
พื้นที่ปลูกสร้าง
เนื้อที่ปลูกสร้างไม่ต่ำกว่า ๙๙ ตารางวา (ความกว้าง 18.00 เมตร × ความยาว 22.00 เมตร)
พื้นที่ใช้สอยประมาณ
171 ตารางเมตร หรือ 42.75 ตารางวา
ราคาก่อสร้างโดยประมาณ(ไม่รวมฐานรากและเสาเข็ม)
1,453,500 - 1,710,000 บาท